วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สวัสดีปีใหม่ 2544


เพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคารพ ปีใหม่บรรจบมาอีกหน
เก่าไป ใหม่มา อย่ากังวล ทุกข์ สุข เคล้าปะปนธรรมดา
หากสิ่งใดที่คาดหวังยังรอผล คงได้ยลยินดีปีใหม่หนา
ให้มีสุข สดชิ่น ตลอดเวลา ทั้งปีนี้ ปีหน้าและตลอดไป

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2554 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
มีสุขภาพที่แข็งแรง มีการงานที่ก้าวหน้า มีฐานะที่มั่นคง มีความสุขตลอดปีใหม่นี้
และตลอดไปเทอญ

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รักการอ่าน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ หรือ สสส. ให้เปิดชุมชนของคนรักการอ่านแห่งใหม่ขึ้น ผู้สนใจทดลองใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ happyreading.in.th เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยในการรักการอ่านให้กับคนไทย ในเว็บไซต์มีกิจกรรมมากมาย ทั้งบทความและงานวิจัย ที่น่าสนใจมากมาย

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อบรมวิทยากรแกนนำการบูรณาการ ICT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ดูรายละเอียด http://kruthaibr4.ning.com