วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อบรมวิทยากรแกนนำการบูรณาการ ICT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการ ICT เพื่อจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ดูรายละเอียด http://kruthaibr4.ning.com