วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ห้่องสมุด 3 ดีดี 1 หนังสือและสื่อการเรียนรู้ดีี
ด ี2 บรรยากาศและสถานที่ดี
ดี 3 บรรณารักษ์และกิจกรรมดี
คลิ๊กดูรายละเอียดhttp://school.obec.go.th/techno/firt_sp2/

1 ความคิดเห็น:

buddhachati กล่าวว่า...

ลงรายละเอียดให้ทราบหน่อยนะครับ